Building High Performance Team

 
ในหลักสูตรนี้ จะทำความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะผู้เข้าสัมมนา โดยเน้นความสามารถการเรียนรู้ที่จะทำงานกับทุกคน กับผู้บังคับบัญชา กับทีมงาน กับเพื่อนร่วมงาน  วันที่ 5 ส.ค.

SOA/SOA Governance for Managers/Executives

 
 Service Oriented Architecture (SOA) is a topic widely discussed many years ago. Is SOA still a significant strategy fot the organization with the coming of Cloud Computing trends? This seminar will discuss on the concept SOA. วันที่ 18 - 19 ส.ค.

Read more... 

Basic iPhone/iPad Application Development

 This course introduces key features of the Objective-C Programming Language, the Foundation Framework and the UIKit Framework. It will also cover how to design and handle user input and how to use various view controllers. วันที่ 18 - 22 ส.ค.

Introductory to Cloud Computing for Senior Management

This instructor led course is provided by IEEE continuing education. This course has a series of three tutorials covering introductory, วันที่ 20 ส.ค.

 

 

News

ผอ. IMC Institute ร่วมบรรยาย งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบทะเบียนและประมวลผลเพื่อก้าวสู่อาเซียน"

   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบทะเบียนและประมวลผลเพื่อก้าวสู่อาเซียน ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าวเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชาและ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผอ. IMC Institute ร่วมบรรยาย ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

IMC Institute จัดงานแถลงข่าว "มองเทรนด์ไอทีปี 2557 เตรียมธุรกิจไทยรับมือ 4 เทคโนโลยี SOA, Cloud, Big Data, BYOD"

   ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบัน ไอเอ็มซี แถลงข่าว มองเทรนด์ไอทีปี 2557 และเตรียมธุรกิจไทยพร้อมรับมือ 4 กระแสเทคโนโลยี พร้อมชี้เทรนด์ไอทีใหม่ที่เปลี่ยนโลก SOA - Cloud - Big Data – BYOD โดยมี เจริญ เฟื่องธารทิพย์ วิทยาการและที่ปรึกษาอิสระ ดร. ดอลลี่ กัลปาล ซีอีโอ บริษัท Qamlo Information Services จำกัด ลักษณ์ชัย ลือชัยชนะกุล Senior IT Consultant สถาบัน ไอเอ็มซี และ เด่นเดช สวรรคทัต วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน ไอเอ็มซี ร่วมงาน ณ โรงแรม โหมด สาทร เมื่อเร็วๆ นี้

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ไตรมาสแรก 2014 >>Training Jan-March 2014

IT Consulting Services

ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีทางด้าน Emerging Technology ให้กับหน่วยงานต่างอาทิเช่นในด้าน Cloud Computing, Big Data and Business Intelligence, Enterpruse Architecture และ Mobile Technology โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก                                                  

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC 2015 :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top